Контакт

ОШ ''НХ Синиша Николајевић''
11000 Београд, Тимочка 24
Тел:
011-283-6610 - директор
011-283-6621 - секретар, шеф рачуноводства
011-283-6611 - психолог, зборница
Email:[email protected]