16. новембар – Међународни дан толеранције

Датум: 20. Novembar 2022 18:31 Категорија: Новости

                   16. новембар – Међународни дан толеранције

Представница Ученичког парламента Тамара Милојевић 6/3 урадила је  едукативни пано за Међународни дан толеранције
и подстакла све да схвате важност прихватања различитости.

 „Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости култура у свету, наших облика изражавања и начина да будемо људи.“
                                                                         

Генерална скупштина УН је 1996. године усвојила Резолуцију 51/95 којом је 16. новембар проглашен Међународним даном толеранције. Ова акција је уследила након усвајања Декларације о принципима толеранције од стране држава чланица UNESCO-а 16. новембра 1995. Између осталог, Декларација потврђује да толеранција није ни попустљивост ни равнодушност. То је поштовање и уважавање богате разноликости култура нашег света, наших облика изражавања и начина да будемо људи. Толеранција признаје универзална људска права и основне слободе других. Људи су природно разнолики; само толеранција може да обезбеди опстанак мешовитих заједница у сваком региону земаљске кугле.