Дани здраве хране

Датум: 22. Oktobar 2022 20:38 Категорија: Новости

Недеља здраве хране – базар
У сарадњи Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва и Ученичког парламента у нашој школи организован је Базар здраве хране.
Ученици млађих и старијих разреда као и Ученички парламент су продавали два дана здраву и разноврсну храну на својим штандовима.
У уторак 18.10. храну су продавали ученици одељења са индексом 1 и 2, а у среду ученици одељења са индексом 3 и 4.
Ученици, родитељи и наставници заиста су се потрудили око припреме и продаје хране. Штандови су били испуњени разноврсном и здравом храном која је имала симболичне цене.