Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
План јавних набавки за 2022. годину

ЈН 01/2022  Електрична енергија

- јавни позив


 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 
План јавних набавки  за 2021. годину.

ЈН  01/2021- Електрична енергија 
- јавни позив 
- одлука о додели уговора

- ЈН  02/2021 - Настава у природи и екскурзије  (јавни позив, одлука о додели уговора)
-

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
 
План јавних набавки за 2020. годину.1. ЈН 01/2020  Електрична енергија 
- конкурсна документација
-позив 
-одлука о додели уговора

2.  ЈН  02/2020 Исхрана
-конкурсна документација
-позив
-одлука о додели уговора
 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА  2019 ГОДИНУ
 
План јавних набавки за 2019. годину
 
 Измена плана јавних набавки број 1 за 2019. годину

Измена плана јавних набавки број 2 за 2019.годину.


ЈНМВ  број  1/21019- електрична енергија
- конкурсна документација
-позив
- одлука  о додели уговора


ЈНМВ БРОЈ 2/2019 ИСХРАНА
-конкурсна документација
-позив
- одлука о додели уговора 


JNMV BROJ 3/2019 RAČUNARI I PROJEKTORI
- одлука о додели уговора 


JNMV BROJ 4/2019 OBEZBEĐENJE
-одлука о додели уговора


JN broj 5 (otvoreni postupak organizovan po partijama) - Ekskurzija za učenike 1,2,3,4, i 8.razreda
- одлука о закључењу оквирног споразума
- питања и одговори
 -  обавештење о заклљученом оквирном споразуму


JN broj 6 (otvoreni postupak organizovan po partijama) - Ekskurzija za učenike 5,6 i 7. razreda i nastava u prirodi od 1. do 4. razred

-konkursna dokumentacija

- poziv


- pitanja i odgovori 

- Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma
 
 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
 
 
План јавних набавки за 2018. годину 
 

Одлука  о измени  Плана набавки за 2018. годину 


ЈНМВ БР. 5/2018 - Радови на уклањању препрека  за  кретање особа са инвалидитетом  постављањем рампе на улазном степеништу.

-позив

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ БР.4-2018 -ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
- позив 

-конкурсна документција

-одлука о закључењу оквирног споразума

-   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

 
JNMV BR. 2-2018 - ИСХРАНА УЧЕНИКА
- одлука о додели уговора
-Позив
-Конкурсна документација


JNMV BR. 3-2018 - ОБЕЗБЕЂЕЊE

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017.
План јавних набавки за 2017.
 
Измене плана  јавних набавки  за  2017.


ЈНМВ-БР 1-  Електрична енергија
1.  Конкурсна  документација
2. Позив  за подношење понуда
 

ЈНМВ -БР2 -  Исхрана ученика 
1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда
3.  Обавештење о закљученом уговору


ЈНМБ -БР 3 - Обезбеђење
1. конкурсна документација
2. позив за подношење понуда
3. Обавештење о закљученом уговору


JNMV  БР. 4 - ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
2. Позив
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученим уговорима
    - партија 1
    - партија 2
    - партија 3
    - партија 4
    - партија 7
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ


ЈНМВ БР 1- Услуга достављања припремљених оброка у школу
1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда
3. Одлука о додели уговора
4. обавештење о закљученом уговору 

БР2.  Услуга  обезбеђења
1.  Конкурсна документација 
2. Позив за подношење понуда
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

ЈНартија 7МВ  бр.3   Екскурзије и настава у природи

1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда
3.  Конкурсна документација- измене
4. Позив за подношење понуда - измене
5.  Обавештење о продужењу рока 
6.  Одлука о додели уговора
7. Обавештење о залљученом уговору партија 1.
8. Обавештење о закљученом уговору партија 2.
9. Обавештење о закљученом уговору партија 3.
10. Обавештење о закљученом уговору партија 4.
11. Обавештење о закљученом уговору партија 5.
 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА  2015. ГОДИНУ

 ЈНМВ  бр.1 -Електрична енергија
1. Конкурсна документација 
2. Позив
3. Обавештење о закљученом уговору

 ЈНМВ бр.2 - Услуге обезбеђења имовине и лица
1. Конкурсна документација
2. Позив

3. Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр.3 Радови на адаптацији дворишта
  1. Конкурсна документација
 2. Позив
3. obavestenje o obustavi postupka

JNMV BR.4 -Услуга достављања припремљених оброка у школу
1. konkursna dokumentacija
2. poziv
3. обавештење о закљученом уговору

JNMV BR.5 - Радови на адаптацији дворишта
 2. poziv 
3. Одговор на постављено питање заинтересованог лица 
4
.    обавештење о закљученом уговору