Обавештење

Датум: 22. Mart 2020 22:11 Категорија: Новости

Психолошка саветодавна подршка за ученике, родитеље и запослене у установама
образовања и васпитања

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће због новонастале ситуације извршити
пренамену СОС линије за пријаву насиља у образовно – васпитним установама, а позивом на
број телефона 0800 200-201 од 23. марта 2020. године ученици, родитељи и запослени у
установама образовања и васпитања могу добити психолошку саветодавну подршку. 

Циљ подршке је добробит појединца, породице и целокупне заједнице. Будући да психолошка
саветодавна подршка подразумева ублажавање утицаја кризног догађаја, олакшавање процеса
опоравка и спречавање или смањење могућих последица на психичком плану, Министарство ће
предузети додатне напоре како би умањило последице стреса ученика, родитеља и наставника.
Сви ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања, који сматрају
да им је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу проблема, стреса и
анксиозности у условима ванредног стања и епидемије могу позвати број 0800 200-201.

Телефон ће радити сваког радног дана од 9-14 часова.
На линији ће бити ангажовани стручни сарадници – психолози и педагози који су радили на
СОС линији за пријаву насиља у образовно – васпитним установама и други сарадници Министарства.