За родитеље


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
школске 2020/2021

  
Упис у први разред Основне школе "НХ Синиша Николајевић" за школску 2020/2021. годину обавиће се од 01. априла до 29. маја 2020. године.
 
У први разред уписују се деца рођена од 1. марта 2013. до 28. фебруара 2014. године.
 
Деца рођена од 1. марта 2014. до 31. августа 2014. године чији родитељи желе да она пођу раније у школу, уписују се у школу уз претходну проверу спремности за упис у школу.
У школу могу да се упишу и деца рођена пре 1. марта 2013. године која због болести или других оправданих разлога нису још уписана у школу.
 
За упис у први разред потребно је доставити следећа документа за дете:


 • потврда о обављеном здравственом прегледу – издата од изабраног лекара (педијатра)
 • извод из матичне књиге рођених и пријавa пребивалишта – школа приступа подацима и прибавља их електронским путем (потребно је да имате ЈМБГ детета и ЈМБГ једног од родитеља или законског заступника)
 • уверење о завршеном припремном предшколском програму – доставља се накнадно по добијању од предшколске установе
 
Упис се врши у секретаријату школе:
- четвртком од 12,00 до 17,00 часова
- осталим радним данима од 9,00 до 14,00 часова
 
Приликом уписа заказује се тестирање детета, које у заказано време обавља психолог школе.
 
 
          
           ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
               Влатко Кљајић

НАГРАДНА  ЕКСКУРЗИЈАСВИ ОНИ КОЈИ СУ СЕ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ТАКМИЧИЛИ И ОСТВАРИЛИ ПРВА МЕСТА НА ОПШТИНСКОМ ,ГРАДСКОМ , РЕПУБЛИЧКОМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ, СТЕКЛИ СУ УСЛОВ ЗА НАГРАДНУ ЕКСКУРЗИЈУ.
ОВЕ ГОДИНЕ ОБИЛАЗИМО ПАРК НАУКЕ У ШАПЦУ, А ПОТОМ ИДЕМО У БОГАТИЋ . ОД ПОДНЕВА ЋЕМО СЕ КУПАТИ У ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ, ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ ЈЕ 36-37 СТЕПЕНИ.
ШТО СЕ ТИЧЕ САДАШЊИХ УЧЕНИКА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА, МОЋИ ЋЕ ДА ИДУ ПО 2 УЧЕНИКА ИЗ СВАКЕ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТАКО ШТО ЋЕ ИХ БИРАТИ ДРУГОВИ КАО НАЈБОЉЕГ ДРУГА И ДРУГАРИЦУ.
 
ЕКСКУРЗИЈА ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 28.СЕПТЕМБАР 2019. СУБОТА
ПОЛАЗАК У 08,00 Ч.  ИСПРЕД ПОЗОРИШТА, ПОВРАТАК ОКО 18,30 Ч.
 
ПУТ, УЛАЗНИЦУ ЗА ПАРК НАУКЕ И БАЗЕН, ПЉЕСКАВИЦУ У ЛЕПИЊИ, СОК
ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ПОТРЕБНО ЈЕ ПОНЕТИ СВЕ ШТО СЕ ИНАЧЕ НОСИ НА БАЗЕН, ПАПУЧЕ, ПЕШКИР
 И ПО МОГУЋСТВУ БАДЕ МАНТИЛ И ФЕН ЗА КОСУ
 
ДУБИНА БАЗЕНА ЈЕ 1,3 м  ДЕЦА КОЈА СУ НЕПЛИВАЧИ И ПОЧЕТНИЦИ ДА ПОНЕСУ МИШИЋЕ.


ОБРАЗАЦ ЗА САГЛАСНОСТ МОЖЕТЕ УЗЕТИ ОД ОБЕЗБЕЂЕЊА НА УЛАЗУ ШКОЛЕ
 
ДО ЧЕТВРТКА 26.09.2019. ДОНЕТИ САГЛАСНОСТ И ПРЕДАТИ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ .Драги наши ученици,
Радујемо се поновном сусрету и дружењу са вама и чекамо вас
 2. септембра у нашој школи.
 • Настава почиње:
 • за ученике другог, трећег и четвртог разреда од 8. 50
 • за ученике петог и седмог разреда од 8.00
 • за ученике шестог и осмог разреда од 14.00 часова
 • Само првог радног дана у школи неће бити организовано јутарње прихватање за ученике од другог до четвртог разреда.
 • Продужени боравак за ученике од другог до четвртог разреда биће организован од 2. септембра.
 • Пекара у школи радиће од првог радног дана, понедељка 2. септембра.
 • Ручак у продуженом боравку неће бити обезбеђен прве радне недеље, већ почев од 9. септембра. Молимо родитеље и ученике за стрпљење и разумевање. Препоручујемо да ученици у школу дођу са купљеном/спремљеном  ужином/ручком у данима док не буде обезбеђена у школи.
 • Родитељски састанци биће одржани 4. и 5. септембра. Накнадно ћете бити обавештени о времену одржавања.
 • Ученици који су се определили да преко школе набаве уџбенике моћи ће да их преузму од 2. септембра. Детаљније обавештење добиће од одељењских старешинa када почне школска година.
 • Од 3. септембра настављамо са радом по устаљеном ритму, са којим се можете упознати у одељку организација рада.
 •  

Драги наши прваци,
Полазак у школу се приближио!
Чекамо вас 
у понедељак 2. септембра у 9.00 
у Еколошкој учионици наше школе.
Програм свечаног пријема:
 • 8.45 – 9.00 окупљање у дворишту Еколошке учионице
 • Поздравна реч директора школе нашим новим ђацима
 • 9.00 -  позоришна представа
 • Расподела ученика по одељењима
 • Кратак родитељски састанак ( договор о раду у наредним данима)
Поштовани родитељи,
 
ЛАБОРАТОРИЈA  W-LINE  je извршила  испитивање нивоа  изложености школе нејонизујућем зрачењу. Обављене су  две врсте испитивања 
-широкопојасно испитивање јачине електричног поља у опсегу 100Hz -80Hz   и 
-фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног  поља у у опсегу  27MHz- 3GHz 

Резултати испитивања показују да су све вредности јачине електричног поља вишеструко испод референтних, граничних вредности. И укупни фактор изложености је вишеструко мањи од 1, чиме су задовољени услови Правилника у погледу максимално дозвољеног излагања становништва нејонизујућем зрачењу.
Детаљније прочитајте   Овде ОТВОРЕНА ВРАТА 
за родитеље ученика  свих  разреда
одржаће се у  
четвртак    -  18. 10. 2018.  
од  16   до  18 часова


OБАВЕШТЕЊЕ О УЏБЕНИЦИМА
 
Поштовани родитељи,
 
Рок за уплату последње рате за књиге oд II-IV разреда и од VI-VIII  разреда био је 31.07.2018.
Рок зауплату последње рате зa I и  V разред   је 31.08.2018.
Ученици чији родитељи нису уплатили све рате,  књиге ће добити после уплате уз прилог доказа о уплати.
 
У Београду 29.08.2018.

Драги наши прваци,
Полазак у школу се приближио!
Чекамо вас
у понедељак 3. септембра у 10.30
у Еколошкој учионици наше школе.
Програм свечаног пријема:
·     10.15 – 10.30 окупљање у дворишту Еколошке учионице
·     10.30 -  позоришна представа
·     Поздравна реч директора школе нашим новим ђацима.
·     Расподела ученика по одељењима
·     Кратак родитељски састанак ( договор о раду у наредним данима)
 

ОТВОРЕНА ВРАТА ШКОЛЕ
Родитељски састанак за све родитеље који планирају да упишу  дете у нашу  школу, у први разред 2018-2019. 
четвртак  29. 03. 2018. у 18,00 часова


ОТВОРЕНА ВРАТА 
за родитеље ученика  свих  разреда
одржаће се у  
четвртак    -  21. 12. 2017.  
од  16   до  18 часова 
Поштовани ученици и родитељи,
Од понедељка 4. децембра 2017. године у нашој школи сваког наставног дана у периоду од 8,30 до 15,00 часова дежурају  два ученика из различитих разреда који похађају наставу другог циклуса, а у периоду од 15,00 до 18,00 часова дежурају два ученика из трећег и четвртог разреда који похађају наставу у продуженом боравку.
Задужења дежурних ученика:
-          Да долазе у школу у 8.30, а одлазе из школе у 15.00, пошто предају књигу дежурства особи из физичко- техничког обезбеђења;
-          Да носе обележја дежурног ученика;
-          Да не напуштају место дежурства (осим уз одобрење одељенског старешине, психолога или директора);
-          Да евидентирају у књизи дежурства ученике који улазе у школу након почетка наставе (име, презиме, разред и одељење и време доласка у школу);
-          Да евидентирају у књизи дежурства ученике који напуштају школу пре завршетка наставе (име, презиме, разред и одељење, време изласка из школе и име и презиме наставника који је дозволио излазак);
-          Да обавештавају и позивају ученике по које су након завршетка наставе или у породуженом боравку дошли њихови родитељи или други законски заступници;
-          Обавештавају наставнике и друге запослене о посети странке, осим у случају заказаних родитељских састанака и отворених врата у школи;
-          Прате странке до просторије за разговор са наставником и другим запосленим;
-          По потреби носе Књигу обавештења ради саопштења.
 


Поштовани ученици и родитељи,
На предлог Тима за заштиту ученика започета је, као што се обавештени на почетку школске године, процедура  за измену  постојећих Правила понашања у ОШ НХ Синиша Николајевић (можете погледати у одељку Документа). Предлог задужења дежурних ученика можете погледати овде. Позивамо вас да своје предлоге и сугестије доставите својим представницима у Савету родитеља (родитељи), односно члановима Ученичког парламента (ученици).
 
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ И  УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда  реализоваће се  7.  и 8. априла  2017. године.

7. априла 2017. године

 • 12:00 до 14:00 часова ‒ тест из математике

 • након теста из математике ученици ће анонимно попуњавати кратак упитник за потребе редовних истраживања које Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спроводи на узорцима у складу са законским надлежностима. Истраживања се односе на нивое остварености образовних стандарда, као и услове у којима се ученичка постигнућа остварују.

8. априла 2017. године

 • 9:00 до 11:00 часова – тест из српског језика

 • 11:30 до 13:30 -  комбиновани тест

У наредним данима више детаља можете прочитати у одељку упис/упис у средњу школу...

 
 

ПОЗИВ РОДИТЕЉИМА БУДУЋИХ ПРВАКА
НА ОТВОРЕНА ВРАТА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ЧЕТВРТАК 30.03.2017. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА
 
 Позивају се родитељи предшколаца, надамо се наших будућих првака да дођу на једно кратко упознавање са школом.
Обратиће вам се директор школе, психолог, учитељи у настави и продуженом боравку, као и наставници који ће предавати у првом разреду.
Радујемо се нашем заједничком сусрету!!!