Распоред коришћења просторија


Распоред коришћења просторија
 
СПРАТ БРОЈ ПРОСТОРИЈЕ НАМЕНА
СУТЕРЕН
 
5 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – V/1,VI/1
4 ИНФОРМАТИКА
3 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – V/2, VI/2
2 ТИО, ТИТ, ЛИКОВНА КУЛТУРА
12 МАЛА ФИКУЛТУРНА САЛА
ПРИЗЕМЉЕ
 
14 РАЗРЕДНА НАСТАВА – II/1
15 РАЗРЕДНА НАСТАВА – II/2
16 РАЗРЕДНА НАСТАВА – II/3
17 РАЗРЕДНА НАСТАВА – I/3
18 РАЗРЕДНА НАСТАВА – I/4
19 РАЗРЕДНА НАСТАВА –IV/1
20 Вртић Бубамара
21 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – V/4, VI/4
22 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА –V/3, VI/3
24 ВЕЛИКА ФИСКУЛТУРНА  САЛА
СПРАТ
 
26 РАЗРЕДНА НАСТАВА – IV/4
27 РАЗРЕДНА НАСТАВА – IV/3
28 РАЗРЕДНА НАСТАВА – IV-2
29 РАЗРЕДНА НАСТАВА – I/2
30 РАЗРЕДНА НАСТАВА – I/1
31 РАЗРЕДНА НАСТАВА – III/4
32 РАЗРЕДНА НАСТАВА – III/2
33 РАЗРЕДНА НАСТАВА – III/1
34 Школски психолог
КАНЦЕЛАРИЈСКИ БЛОК
 
38 Секретар, рачуноводство
39 Директор
40 ЧИТАОНИЦА
41 Зборница
42 Педагог
ПОТКРОВЉЕ
 
43 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – VII/1, VIII/1
44 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – VII/2, VIII/2
45 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – VII/3, VIII/3
46 РАЗРЕДНА НАСТАВА – III/2
47 Библиотека

Распоред коришћења просторија - родитељски састанци
 
СПРАТ БРОЈ ПРОСТОРИЈЕ НАМЕНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
СУТЕРЕН
 
4 ГЕОГРАФИЈА И ИСТОРИЈА V/1
VI/1
Драгана Ђурковић
Жаклина Јашић
 
2 МАТЕМАТИКА V/2
VI/2
Милица Савић
Јана Дрецун
1 ТИО, ТИТ    
ПРИЗЕМЉЕ
 
14 РАЗРЕДНА НАСТАВА II/1 Бојана Ваневић
15 РАЗРЕДНА НАСТАВА II /2 Драгана Саватијевић/
Милица Кузмановић
16 РАЗРЕДНА НАСТАВА II /3 Иванка Петров
17 РАЗРЕДНА НАСТАВА I /3 Сања Шљивић
18 РАЗРЕДНА НАСТАВА I /4 Милица Ћурин
19 РАЗРЕДНА НАСТАВА IV/1 Јована Миловац
21 МУЗИЧКА КУЛТУРА V/4
VI/4
Снежана Драшковић
Невенка Миливојевић
22 СТРАНИ ЈЕЗИЦИ V/3
VI/3
Зоран Лучић
Ивана Младеновић
СПРАТ
 
26 РАЗРЕДНА НАСТАВА IV/4 Милица Станковић
27 РАЗРЕДНА НАСТАВА IV/3 Мирјана Копривица
28 РАЗРЕДНА НАСТАВА IV/2 Борко Ивковић
29 РАЗРЕДНА НАСТАВА I/2 Марија Делић
30 РАЗРЕДНА НАСТАВА I/1 Сандра Михаиловић
31 РАЗРЕДНА НАСТАВА III/4 Јовна Старчевић
32 РАЗРЕДНА НАСТАВА III/2 Сања Игњатовић
33 РАЗРЕДНА НАСТАВА III/1 Милана Митић
40 ЧИТАОНИЦА
ПОТКРОВЉЕ
 
43 БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА И ФИЗИКА VII/1
VIII/1
Тамара Васиљевић
Бранкица Дракулић Дрезгић
44 СРПСКИ ЈЕЗИК VII/2
VIII/2
Бојан Васиљев
Данијела Чубелић
45   VII/3
VIII/3
Јована Мијић
Дубравка Маровић
46 РАЗРЕДНА НАСТАВА III/3 Сања Ступљанин