ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК


 
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Олгица Пантелић, наставник разредне наставе

Бранка Милојевић, професор разредне наставе

Ана Вићовац, мастер учитељ

Новица Анђелић, професор разредне наставе

Марија Јелић, мастер учитељ
 
АНГАЖОВАНИ ОД СТРАНЕ ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШИТУ

Јелена Миливојевић, 
мастер учитељ

Катарина Стојсављевић, мастер учитељ

Катарина Јовановић, мастер учитељ

Милица Радовановић, мастер учитељ

Дуња Бошковић, дипломирани учитељ

Неда Јоцић, 
дипломирани учитељ

Марија Николић, мастер учитељ

Јелена Радомировић, дипломирани учитељ

Данијела Тујковић, дипломирани учитељ