ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК


 
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Олгица Пантелић, наставник разредне наставе

Бранка Милојевић, професор разредне наставе

Ана Вићовац, мастер учитељ

Новица Анђелић, професор разредне наставе

Јелена Бубања, мастер учитељ
 
АНГАЖОВАНИ ОД СТРАНЕ ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШИТУ

Сања Перовић

Миша Петровић

Марија Јелић

Данијела Тујковић

Катарина Јовановић

Исидор Марић