НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ


НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Јована Миловац, мастер учитељ

Борко Ивковић, мастер учитељ

Мирјана Копривица, професор разредне наставе

Милица Станковић, мастер учитељ

Сандра Михаиловић, мастер учитељ

Марија Делић, мастер учитељ

Сања Шљивић, професор разредне наставе

Милица Ћурин, професор разредне наставе

Рајка Видаковић, наставник разредне наставе

Иванка Петров, професор разредне наставе

Драгана Саватијевић, професор разредне наставе

Бојана Драгојевић, професор разредне наставе

Сања Игњатовић,  професор разредне наставе

Сања Ступљанин,  професор разредне наставе

Милана Митић, мастер учитељ


Милица Кузмановић, мастер учитељ / замена Јелена Бубања, мастер учитељ