НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ


Бранкица Дракулић Дрезгић, професор српског језика

Жаклина Јашић, професор  српског језика

Тамара Васиљевић, професор српског језика

Бојана  Јоксовић, професор српског језика


Соња Петрушић, професор француског језика

Јана Дрецун, професор француског језика

Катарина Злоковић, професор француског језика

Данијела Чубелић, професор енглеског језика

Наташа Станишић, професор енглеског језика

Јована Мијић, професор енглеског језика

Марија Томанић, професор енглеског језика

Ивана Младеновић, професор историје

Невенка Миливојевић, професор географије

Катарина Живановић, професор географије

Дубравка Маровић, професор математике

Јелена Пошарац, професор математике

Драгана Ђурковић, професор математике 

Милица Савић, професор математике

Мр Данијела Маринчев, професор физике

Мр Биљана Бутуровић, професор хемије

Маријана Стаменковић, професор биологије

Татјана Бачевић, професор биологије

Слађана Ђујић, професор техничког и информатичког образовања

Милена Ракић, професор техничког и информатичког образовања

Зоран Лучић, професор техничког и информатичког образовања

Снежана Драшковић, професор физичког васпитања
 
Бојан Васиљев, професор физичког васпитања

Слободанка Тодоровић, професор ликовне културе

Давид Павловић, професор ликовне културе

Биљана Јаблановић, професор музичке културе

Јелена  Милутиновић Јојић, професор музичке културе

Милисав Рудић, професор верске наставе