СТРУЧНИ САРАДНИЦИЈелица Станковић, школски психолог
мејл адреса: psiholog.snikolajevic@gmail.com

Невена Вагић, школски педагог 

мејл адреса: pedagog.snikolajevic@gmail.com

Жаклина Јашић, библиотекар

Данијела Чубелић, библиотекар