СТРУЧНИ САРАДНИЦИЈелица Станковић, школски психолог

Невена Вагић, школски педагог 

Жаклина Јашић, библиотекар

Данијела Чубелић, библиотекар